Interreg Poctefa

POCTEFA – PATRIMC@T: EL PATRIMONI MILITAR DE LA VALL DE CAMPRODON

Estat de la línia de treball: vigent, pròrroga de finalització any 2020.

El projecte PATRIMC@T està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA es reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El seu ajut es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i medioambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

El proyecto PATRIMC@T ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.

Le projet PATRIMC@T a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au travers du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières au travers de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire.


PATRIMC@T. El patrimoni militar de la Vall de Camprodon. Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Programa POCTEFA 2014-2020

  • Eix 3: Promoure la protecció, valorització i ús sostenible dels recursos locals.
  • Prioritat d’inversió 6c: Conservar, protegir, afavorir i desenvolupar el patrimoni natural i cultural.
  • Objectiu específic OS6: Valoritzar el patrimoni natural i cultural a través d’actuacions conjuntes de desenvolupament sostenible.

Projecte: PATRIMC@T Dispositiu territorial transfronterer d’interpretació de l’arquitectura i del patrimoni

  • Cap de fila: Agrupació Europea de Cooperació Territorial País d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter (AECT PAHT).
  • Durada: 36 mesos.
  • Dotació FEDER: 2.917.341 milions d’euros de fons europeus.

En el marc de PATRIMC@T, la Mancomunitat de la Vall de Camprodon, com a sòcia de l’AECT PAHT, desenvoluparà el projecte “El patrimoni militar de la Vall de Camprodon” (PMVC).

Els antecedents del projecte PMVC es deriven de les accions de valorització del patrimoni arquitectònic descrites a la Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon i s’emmarquen en el PATRIMC@T Dispositiu territorial transfronterer d’interpretació de l’arquitectura i del patrimoni.
El desenvolupament del projecte “El patrimoni militar de la Vall de Camprodon”, com a part del patrimoni històric de la vall, permetrà avaluar un recurs del territori, a partir d’una acurada tasca de valorització del seu interès i potencial turístic, a partir d’una estimació realista de la seva atractivitat i viabilitat per a la creació d’un producte turístic que permeti conservar, valorar i difondre aquest testimoni patrimonial singular, vestigi d’una part de la nostra història.

Projecte: El patrimoni militar de la Vall de Camprodon

  • Desenvolupat per: Mancomunitat de la Vall de Camprodon.
  • Durada: 33 mesos.
  • Pressupost total del projecte: 60.000 euros.
  • Dotació FEDER: 39.000 euros de fons europeus.

Més informació a: