Descripció i competències

El 10 de març de 1978, per “Real decreto”, es constituí la Mancomunitat de la Vall de Camprodon.

Història i competències

La Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon correspon a l’alta vall del riu Ter, una realitat geogràfica dels Pirineus orientals en contacte amb el Conflent i el Vallespir (a la Catalunya Nord), la Garrotxa, el Ripollès i la Vall de Ribes. A la Vall de Camprodon també hi pertany el sector de Beget, geogràficament a l’Alta Garrotxa, però terme de Camprodon.

Actualment, està formada per 6 municipis: Sant Pau de Segúries, al sud; Camprodon, que actua de centre de la Vall, Llanars, Vilallonga de Ter i Setcases, a l’alta vall del riu Ter; i Molló, a la conca del riu Ritort i en contacte amb el Vallespir.


Segons els estatuts vigents, les competències de la Mancomunitat són:

a) Foment i millora de les comunicacions viàries, de telecomunicació i xarxa de transport

b) Promoció turística comarcal

c) Establiment, manteniment, conservació i funcionament de centres comarcals d’ensenyament, cultura i educació física i esports

d) Assistència sanitària en centres de caràcter comarcal

e) Contractació de serveis tècnics professionals per la redacció i direcció de projectes d’obres públiques i dictamen i fiscalització de projectes d’obres particulars

f) Ordenació i planificació urbanística de la Vall

g) Foment i defensa dels interessos econòmics de la Comarca

h) Defensa contra la contaminació de lleres públiques i del medi ambient

i) Escorxador

j) Guarderia rural

k) Cementiris i serveis funeraris

l) Promoció cultural i esports, també festes

m) Recollida i destrucció d’escombraries

n) Entreteniment i conservació de les instal·lacions i serveis municipals

o) Protecció del paisatge