Promoció econòmica

Estat de la línia de treball: vigent

La Diputació de Girona, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica, té com a línia d’actuació prioritària la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial.

En aquest marc d’actuació, la Diputació compta amb la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica per millorar la capacitació dels municipis i les comarques en la realització de polítiques locals de promoció econòmica.

L’adhesió de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon a la XSLPE té la finalitat d’afavorir la millora de les accions de promoció econòmica als sis municipis que configuren el seu àmbit territorial.