Carta del paisatge de la Vall de Camprodon

La Carta del Paisatge és un document de caràcter públic i de compromís a favor del paisatge on les parts signants es comprometen davant la societat a formar part d’un projecte col·lectiu i a treballar en conseqüència per a assolir els compromisos signats.
La Mancomunitat de la Vall de Camprodon promou la Carta del Paisatge, des del seu inici, incentivant el procés de concertació amb la resta d’agents i ciutadans i ciutadanes així com la coordinació de les diferents parts per aconseguir finalment la signatura del present document de consens de la Carta del Paisatge.
La signatura de la Carta del Paisatge és un procediment que requereix un procés participació, de concertació, que ha constat de tres fases principals: l’elaboració de la diagnosi, la definició dels objectius de qualitat paisatgística, i la gestió del programa de gestió del paisatge.

Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon

VALL DE CAMPRODON (RIPOLLÈS)

Font: http://www.catpaisatge.net/cat/cartes