Noticia Recull informatiu sobre l´afectació Covid-19 en l´activitat econòmica de la Diputació de Girona
Enllaç a la pàgina web de la Diputació de Girona: Recopilació d´informació sobre l´afectació de l´emergència sanitària Covid-19 en l´activitat econòmica on podreu seguir la informació:
Entreu a www.ddgi.cat des dels apartats "Més informació" i "Website".Recopilació d'informació sobre l'afectació de l'emergència sanitària Covid-19 en l'activitat econòmica

 

Servei d'atenció digital per informar de les mesures econòmiques per fer front a la Covid-19

Font: Canal Empresa. Departament d'Empresa de la Generalitat de Catalunya

 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad (medidas de la fase 1)

Plan para la transición hacia una nueva normalidad: respuestas a preguntas frecuentes (document en format PDF amb data 3.5.2020)

Font: La Moncloa

 

Ajuts per a pimes del comerç, l'artesania i la moda (presentació i preguntes freqüents)

Font: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

 

Pla de rescat del sector cultural

Font: Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya)

 

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte del coronavirus SARS-CoV-2 (12.4.2020)

Font: Consell de Relacions Laborals de Catalunya

 

El Govern de la Generalitat aprova un nou decret llei amb noves mesures urgents per fer front a la COVID-19

Resum de l'Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis

Mesures relatives al pagament de la renda dels lloguers de locals comercials i industrials

Mesures urgents complementàries de suport a l'economia i l'ocupació

Recomanacions de PIMEC per a empreses que tornen a l'activitat laboral

Resolució de dubtes d'autònoms, comerços i empreses (via formulari)

Preguntes freqüents en l'àmbit del finançament en relació amb els efectes de la COVID-19

Preguntes freqüents dels autònoms en relació amb els efectes de la Covid-19

El Consell de Ministres ratifica l'acord social que prorroga els ERTO fins al 30 de juny

Mesures de prevenció de riscos laborals davant la COVID-19

Mesures socials en defensa de l'ocupació al RDL 18/2020

Consultes en relació amb l'afectació que el coronavirus està tenint en algunes empreses

Font: PIMEC

 

Reempresa posa en marca un espai amb informació d'interès sobre la crisi del coronavirus per a cedents i reemprenedors/es

Font: Centre de Reempresa de Catalunya

 

Bases per a l'elaboració d'un pla de contingència amb motiu de l'afectació de l'activitat empresarial per la Covid-19

Font: CECOT

 

Canal d'informació, atenció i suport a les empreses davant la crisi del coronavirus

Font: Cámaras de Comercio de España

 

Marketplace empresarial COVID-19: Què pot fer la teva empresa per lluitar contra el coronavirus?

Font: ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

 

Preguntes i respostes sobre restriccions d'activitats per la COVID-19 (versió 4.5.2020)

Font: Departament d'Interior (Generalitat de Catalunya)

 

Servei de consulta i assessorament personalitzat per a artesans/es

Font: Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya (FAAOC)

 

Consells generals per tornar a la feina

Què he de saber per al retorn als centres de treball

Preguntes més freqüents sobre el coronavirus relacionades amb el sector de la ramaderia

Preguntes més freqüents sobre el coronavirus relacionades amb el sector del transport

Preguntes més freqüents sobre el coronavirus relacionades amb la mobilitat

Preguntes més freqüents sobre el coronavirus relacionades amb l'obertura d'establiments

Preguntes més freqüents sobre el coronavirus relacionades amb el turisme

Font: Generalitat de Catalunya

 

Protocol i guia de bones pràctiques adreçades als establiments i treballadors del sector turístic

Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

 

Informació referent a l'àmbit normatiu relacionada amb la COVID-19

Normativa relacionada amb la COVID-19 publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Font: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

 

Llista resum de l'afectació de l'estat d'alarma en els tràmits tributaris

Recull informatiu de les mesures excepcionals adoptades per l'Agència Tributària de Catalunya

Font: Agència Tributària de Catalunya

 

Normativa sobre la situació de pandèmia (Portal Jurídic)

Font: Generalitat de Catalunya

 

Mesures de xoc en l'àmbit judicial del RDL 16/2020

Mesures per a pimes i autònoms recollides al RDL 11/2020

Mesures fiscals del RDL 15/2020

Qüestions legals: COVID-19 i accidents de treball

Font: PIMEC

 

Nota jurídica sobre el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i a l'ocupació

Nota informativa sobre el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19

Font: Associació Catalana de Municipis (ACM)

 

Recull de notes informatives de l'FMC sobre els reials decrets llei aprovats pel Govern de l'Estat i els decrets llei aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya per fer front als efectes de la COVID-19

S'aproven noves mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació

Anàlisi dels aspectes més importants des d'una perspectiva local del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries

Font: Federació Catalana de Municipis

 

Informació referent a l'àmbit laboral:

Preguntes i respostes en l'àmbit laboral

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Preguntes en relació amb les oficines de treball

Nou servei d'atenció telefònica gratuïta del SOC COVID-19: 900 800 046

  • Com donar d'alta una demanda d'ocupació
  • Renda garantida de ciutadania
  • Tràmits i consultes que normalment es realitzen des d'una OTG


Mesures de suport per a les empreses i autònoms/es

Ofertes de feina: borses de treball d'emergència per la COVID-19 - ocupacions assistencials i dependència, Feina Activa

Campanya agrària 2020: inscripció a les borses de treball i bústies de contacte per a les empreses

Com donar-se d'alta com a demandant d'ocupació mentre duri la situació d'emergència per la COVID-19

Font: Servei d'Ocupació de Catalunya

 

Mesures per fer front a l'impacte de la COVID-19 en la formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral

Font: PIMEC

 

Informació referent al teletreball:

 

L'oficina des de casa: recursos i eines per al teletreball gratuïts

L'oficina des de casa: recursos i eines per al teletreball amb descomptes superiors al 25 %

Font: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

 

Teletreball i eines digitals per a pimes i autònoms

Font: Canal Empresa

 

Guies d'ús de treball en mobilitat

Font: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

 

Formació Oberta, l'espai d'aprenentatge permanent dels empleats públics, també en temps de confinament

Font: Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

Guia del treball col·laboratiu a l'Administració pública

Font: Consorci Administració Oberta de Catalunya

 

Programa «Acelera PYME» (digitalització i teletreball)

Font: Acelera Pyme

 

Informació referent al comerç minorista i als mercats:

Protocol i guia de bones pràctiques adreçades a l'activitat comercial en establiments físics i no sedentaris

Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

 

Unió de Pagesos engega «Pagesia a casa»: compra directa d'aliments de proximitat als productors

Font: Unió de Pagesos

 

Mesures per al sector del comerç i per al consum

Font: Canal Empresa

 

Guies de bones pràctiques i protocols per a la reobertura de l'activitat comercial en establiments físics:

 

Catàleg d'aplicacions per al servei del comerç

Solucions tecnològiques per al comerç

Iniciativa per proveir zones amb dificultats de proveïment adreçada a ajuntaments i associacions de comerciants

Font: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

 

El desconfinament del petit comerç a Catalunya

Mesures del RDL 15/2020 en relació amb el comerç

Preguntes freqüents del sector del comerç en relació amb els efectes de la COVID-19

Font: PIMEC

 

Informacions de la Generalitat en l'àmbit del comerç i el consum

Font: Generalitat de Catalunya

 

Guia FAQ de mercats setmanals i COVID-19

Font: Diputació de Barcelona

 

Recomanacions per als establiments del sector alimentari amb servei directe al públic

Font: Agència Catalana de Seguretat Alimentària

 

COVID-19 and food safety: questions and answers (versió original)

COVID-19 i seguretat alimentària: orientacions per a les empreses alimentàries (traducció no oficial al català)

Font: Organització Mundial de la Salut

 

Cal vetllar pel compliment de les directrius de PROCICAT (Pla de Protecció Civil de Catalunya: Pla d'Actuació per Pandèmies)

Pla de Protecció Civil de Catalunya: pla d'actuació per pandèmies

Recomanacions per als municipis en el marc del Pla PROCICAT

Font: Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya


Es remarca l'apartat h de la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2

«h) Respecte de les activitats relacionades amb els mercats d'abastament de productes frescos a l'aire lliure, mentre no hi hagi una indicació expressa que digui el contrari, cal que es garanteixi la seva continuïtat, amb el benentès que hauran de complir la Resolució SLT/704/2020, d'11 de març, per la qual s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.»

 

L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona duu a terme un seguit d'accions de suport als ajuntaments en la lluita contra la COVID-19

Font: Dipsalut

 

Informació referent a estudis i informes

Impacte de l'estat d'alarma per la Covid-19 en les activitats comercials a Catalunya

Font: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

 

Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya
Iniciativa conjunta de les entitats municipalistes de Catalunya: l'ACM i la FMC

Post-COVID-19: La distribución del futuro

Post-COVID-19: Com han de gestionar la tresoreria les empreses?

L'impacte econòmic de la COVID-19: pensant en l'endemà

L'impacte econòmic de la COVID-19 i la resposta de la política econòmica

L'impacte econòmic de la COVID-19 més enllà del 2020

Font: KPMG

 

Al març cauen el flux de turisme estranger i l'activitat turística en els allotjaments

Els desplaçaments de turistes estrangers a la destinació catalana cauen un 68,2 %

Font: Observatori del Treballi Model Productiu

 

Una estimació de l'impacte inicial d'un mes de confinament sobre el VAB a Catalunya (informe en PDF)

Font: PIMEC

 

Escenaris macroeconòmics de l'economia catalana

Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

 

 

Coneix la Vall
Benvinguts a la vall de Camprodon
Benvinguts a la vall de Camprodon
Batecs de la Vall
POCTEFA - PATRIMC@T
PATRIMC@T projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

PATRIMC@T proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
Accessos directes
Què t´ha semblat la web?
Enviar