Noticia INFORMACIÓ de l´Agència Catalana deTurisme i de la Direcció General de Turisme de Catalunya
Recull de l´espai dirigit als professionals del sector turístic per facilitar informació d’interès i actualitzada de l’Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme: entreu a la pestanya "Més informació" i "Website".


 

Documentació d’interès

 

Estudis de la situació del sector davant els efectes de la COVID-19 

ACTUALITZACIÓ Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya 04/05/2020

       –Informe socioeconòmic. Mercats emissors de turisme 28/04/2020

-NOU Resultats de l’enquesta sobre la intenció de viatjar dels turistes belgues realitzada per Travelmedia (Goodbye.be) 04/05/2020

-NOU Resultats de l’enquesta sobre la intenció de viatjar dels turistes dels Països Baixos realitzada per ANWB 04/05/2020

       –Landing específica amb l’històric de tots els estudis 

Allotjaments turístics

-Ordre TMA/305/2020, de 30 de març, per la qual s’actualitza la llista d’allotjaments turístics declarats serveis essencials en l’ordre 30/03/2020

-Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren els serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries 23/03/2020

-Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic 19/03/2020

Recomanacions i guies per als treballadors del sector turístic 

NOU La Generalitat treballa en l’elaboració de diferents protocols per garantir que els establiments turístics són segurs en la prevenció de la COVID-19 07/05/2020

-Missatge per a les oficines de turisme de Catalunya 27/04/2020

-Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir degut a la COVID-19 – Consell de Relacions Laborals de Catalunya 12/04/2020

-Guia de bones pràctiques per als establiments i treballadors del sector turístic – Ministeri de Sanitat i Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme  30/03/2020

-Missatge per a professionals del sector turístic 30/03/2020 

-Missatge per als afiliats/des de l’Agència Catalana de Turisme 30/03/2020

Viatges 

-Ordre INT/356/2020, de 20 d’abril per la qual es prorroga la restricció temporal dels viatges des de tercers països a la UE i països associats a l’espai Schengen 20/04/2020

-Avís a les persones que tinguin contractats viatges a zones afectades pel coronavirus (COVID-19) i altres afectacions als consumidors 16/04/2020

-Missatge per a turistes 30/03/2020

Altres informacions d’interès

NOU Ordre per la qual es determinen les condicions de desenvolupament de les activitats d’hostaleria i restauració, entre d’altres 07/05/2020

ACTUALITZACIÓ Preguntes i mesures sobre les fases de confinament per la COVID-19 a Catalunya – Departament d’Interior 04/05/2020

–Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març 27/03/2020

Recull de les mesures adoptades pel govern de l’Estat 

 


Mesures econòmiques de suport al sector turístic

Generalitat de Cataluya

NOU Pla de xoc per a l’ocupació de 59 milions d’euros destinat a pimes, autònoms, cooperatives, empreses de l’economia social i administracions locals 06/05/2020

-Ajut de 3,5 milions d’euros per donar suport a autònoms i microempreses del sector turístic afectades per la COVID-19  13/04/2020

-Anunci de reducció del cànon de l’aigua a establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta durada pel període de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2020 10/04/2020

-Anunci d’un ajut dotat amb 7,5 M€ pels treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus 17/03/2020

-Línia de préstecs per a autònoms i empreses afectats per la crisi de la COVID-19 07/04/2020

Prestació d’urgència per a subministraments bàsics per a persones afectades per la crisi de la COVID-19 28/04/2020

Mesures de la Generalitat de Catalunya per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19

Govern espanyol

-Publicació al BOE de les noves mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i el treball en el marc de la COVID-19 22/04/2020

-Publicació al BOE de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 17/03/2020

Resolució de 25 de març de 2020 sobre l’aprovació del primer tram de la línia d’avals de l’ICO per a autònoms i empreses, disponible en 10 dies

Línia d’Avals ICO – Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març 

-Anunci del pla de mesures econòmiques per import de 18.225 milions d’euros per mitigar l’impacte de la COVID-19 12/03/2020

-Publicació al BOE de les mesures urgents adoptades per donar resposta a l’impacte econòmic de la COVID-19 12/03/2020

-Prestació per cessament d’activitat de treballadors autònoms – SEPE

Ajuntament de Barcelona

-Anunci d’un ajut als autònom per cobrir el 100% de la base de cotització mínima 27/04/20202

-Anunci de mesures d’ajut urgent a l’economia local per part de l’Ajuntament de Barcelona 17/03/2020

-Servei d’informació per a l’àmbit laboral i l’activitat econòmica davant l’efecte de la COVID-19 – Barcelona Activa


Informes de seguiment

Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya. 04/05/2020

Informe socioeconòmic. Mercats emissors de turisme. 28 d’abril de 2020

Informe socioeconòmic. Mercats emissors de turisme. 21 d’abril de 2020

Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya. 17 d’abril de 2020

Informe socioeconòmic. Mercats emissors de turisme. 14 d’abril de 2020

Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya. 9 d’abril de 2020

Informe socioeconòmic. Mercats emissors de turisme. 7 d’abril de 2020

Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya. 3 d’abril de 2020.

Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya. 27 de març de 2020.

Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya. 20 de març de 2020. 


Consultes i atenció a les empreses

Hola! – Servei d’atenció al sector turístic de l’Agència Catalana de Turisme

Atenem consultes a través del nostre servei d’atenció a les empreses. 

hola.act@gencat.cat

 Telèfon 935 19 41 07, de dilluns a divendres, de 9.00h a 13.00h i de 15.00h a 19.00h.
 

 

-Preguntes freqüents sobre turisme i la COVID-19 

-Canal Empresa: mesures per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19

-Agència Catalana de Consum: com a empresa, professional o persona consumidora, pots adreçar els teus dubtes sobre contractes i serveis a aquesta bústia

-Oficina tècnica de barreres a la internacionalització – ACCIÓ

 

 

Webs de referència

 

-Gencat.cat: coronavirus 

-Departament de Salut

Nova App oficial STOP COVID19 CAT del Departament de Salut

Campanya Jo Actuo X Donar

WebApp GestioEmocional.cat

-Departament d’Interior

-Departament de Treball, Afers socials i Famílies 

-Organització Mundial de la Salut

-Organització Mundial del Turisme

Comunicat: Sector turístic i COVID-19

Crida a l’acció per mitigar l’impacte de la COVID-19 en el turisme i per a la recuperació del sector

-Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) 

 

Coneix la Vall
Benvinguts a la vall de Camprodon
Benvinguts a la vall de Camprodon
Batecs de la Vall
POCTEFA - PATRIMC@T
PATRIMC@T projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

PATRIMC@T proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
Accessos directes
Què t´ha semblat la web?
Enviar