Noticia INFORMACIÓ de l´Agència Catalana deTurisme i de la Direcció General de Turisme de Catalunya
Recull de l´espai dirigit als professionals del sector turístic per facilitar informació d’interès i actualitzada de l’Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme: entreu a la pestanya "Més informació" i "Website".


 

Documentació d’interès

-Informació per a personal d’atenció al públic a l’àmbit no sanitari

-Guia de bones pràctiques per als establiments i treballadors del sector turístic – Ministeri de Sanitat i Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

-Avís a les persones que tinguin contractats viatges a zones afectades pel coronavirus (Covid-19)

Preguntes sobre les restriccions d’activitats pel Covid-19 a Catalunya – Departament d’Interior

-Missatge per a les oficines de turisme de Catalunya

-Avís sobre les afectacions als consumidors pel coronavirus

-Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19

-Missatge per a professionals del sector turístic

-Missatge per a turistes

-Informació per als viatgers 

 

Mesures econòmiques de suport al sector turístic

-Nou servei d’atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar sobre les mesures econòmiques i gestionar els diferents ajuts per fer front al Covid-19

-Anunci de la línia de crèdit de 1.000 milions d’euros per millorar la liquiditat de les empreses i mitigar els efectes de la pandèmia del coronavirus

-Anunci d’un ajut dotat amb 7,5 M€ pels treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

-Anunci de les mesures econòmiques per part del Govern espanyol

-Publicació al BOE de les mesures urgents adoptades per donar resposta a l’impacte econòmic del Covid-19 del 12 de març de 2020

-Publicació al BOE de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19 del 17 de març de 2020

-Anunci de mesures d’ajut urgent a l’economia local per part de l’Ajuntament de Barcelona


Informes de seguiment

Document 20.03.2020
Document 27.03.2020
Document 03.04.2020


Consultes i atenció a les empreses

Hola! – Servei d’atenció al sector turístic de l’Agència Catalana de Turisme

Atenem consultes a través del nostre servei d’atenció a les empreses. 

hola.act@gencat.cat

 

-Preguntes freqüents sobre turisme i el Covid-19 

-Bústia electrònica de la Direcció General de Turisme per respondre consultes: cqc.turisme.empresa@gencat.cat 

-Com a empresa, professional o persona consumidora, pots adreçar els teus dubtes sobre contractes i serveis a la bústia de l’Agència Catalana de Consum

-Oficina tècnica de barreres a la internacionalització – ACCIÓ

 

Webs de referència

-Departament de Salut

Nova App oficial STOP COVID19 CAT del Departament de Salut

-Departament d’Interior

-Organització Mundial de la Salut

-Organització Mundial del Turisme

Coneix la Vall
Benvinguts a la vall de Camprodon
Benvinguts a la vall de Camprodon
Batecs de la Vall
POCTEFA - PATRIMC@T
PATRIMC@T projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

PATRIMC@T proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
Accessos directes
Què t´ha semblat la web?
Enviar