PRÒRROGA - EDICIÓ 2019: "PATRIMONI I NATURA DE LA VALL DE CAMPRODON: UNA MIRADA JOVE AL PAISATGE"
PRÒRROGA DEL CONCURS JOVE FINS EL 15 DE NOVEMBRE

Si tens entre 12 i 17 anys i t’agrada la fotografia, participa a la nova categoria de menors de 18 anys del Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon. Memorial Pere Ignasi Isern.

Inscripcions de fotografies fins dijous 08/11/2019

Lliurament de premis: 30/11/2019—18h Ajuntament de Camprodon

Bases i premis a http://fotovdc.blogspot.com.es/ i a www.valldecamprodon

Formulari d’inscripció WEB-APP https://a.cstmapp.com/p/30890

Podeu ampliar els detalls, entrant a "Més informació"Patrimoni i natura de la Vall de Camprodon: una mirada jove al paisatge
 

Si tens entre 12 i 17 anys i t’agrada la fotografia, participa a la nova categoria de menors de 18 anys del
Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon. Memorial Pere Ignasi Isern
 
 
Termini d'inscripció de fotografies: 31/10/2019

Lliurament de premis: 30/11/2019—18h Ajuntament de Camprodon

Formulari d’inscripció aquí 
 
BASES
La Mancomunitat de la Vall de Camprodon convoca aquest Concurs Fotogràfic, obert al públic juvenil d’entre 12 i 17 anys, amb l’esperit de posar en valor la seva mirada tot destacant fotogràficament els valors del món natural, cultural i social de la vall.
Hi ha una única categoria: PATRIMONI I NATURA DE LA VALL DE CAMPRODON: UNA MIRADA JOVE AL PAISATGE, que inclou aquelles fotografies relacionades amb els paisatges, la flora i la fauna, la societat i el patrimoni que trobem a la Vall de Camprodon.
 
Aquest concurs és obert a tots els participants d’edat compresa entre els 12 i 17 anys (menors de 18 anys).
Les fotografies poden fer-se amb càmera digital i amb mòbil.
Si es fa un retoc, ha de ser el bàsic: lluminositat, contrast, enfoc, etc. afectant la fotografia per igual, en cap cas s’acceptaran retocs puntuals, clonacions.
 
1. Cada fotografia inscrita, ha d’indicar:
· Títol de la fotografia
· Lloc de realització
· Categoria
· Característiques tècniques
· Descripció
· Nom i cognoms de l’autor, adreça, població, correu electrònic i telèfon
· Declaració de l’autor sota l’autorització expressa del pare/mare o tutor legal
2. En el formulari d’inscripció per a cada una de les fotografies, els autors hauran d’omplir els camps obligatoris de la declaració, acceptació i autoritzacions a fi de tramitar correctament la participació en el concurs.
3. Cada participant podrà presentar un màxim de 5 fotografies.
4. El jurat podrà atorgar, si ho creu convenient, accèssits a aquelles fotografies que, tot i no obtenir premi, mereixen un reconeixement.
5. Els premis seran escollits pels membres del jurat.
6. Abans del lliurament de premis, els guanyadors seran avisats oportunament, via correu electrònic.
7. En cas de no poder assistir personalment a recollir el premi, cal delegar la seva recollida, previ avís a l’organització.
8. El lliurament de premis tindrà lloc el 30 de novembre de 2019, a les 18h de la tarda, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Camprodon.
9. El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la fotografia.
10. L’entitat organitzadora del concurs podrà conservar les obres presentades i fer ús de les fotografies premiades amb finalitats del Concurs de Fotografia, esmentant sempre el nom de l’autor/a en els materials.
11. Els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i originalitat de les imatges enviades, així com del seu contingut.
12. En cas de que els participants no siguin autors de les obres, recau en ells la responsabilitat directa dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions dels autors originals.
13. Les dades dels participants s’incorporaran a un fitxer creat per l’organització i el seu nom es publicarà en els respectius passis de presentació: dia de l’acte de lliurament de premis, espais web del concurs.
14. Les dades personals estan protegides d’acord amb la disposició de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Formulari d’inscripció:
WEB-APP https://a.cstmapp.com/p/30890

L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.

La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i la resolució del jurat  serà inapel·lable.
 
Cartell pròrroga

Coneix la Vall
Benvinguts a la vall de Camprodon
Benvinguts a la vall de Camprodon
Batecs de la Vall
POCTEFA - PATRIMC@T
PATRIMC@T projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

PATRIMC@T proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
Accessos directes
Què t´ha semblat la web?
Enviar